Thiết kế nhà hàng Nhật bản Kimono

LTS: Tôi thích cách người thiết kế chuyển tải tinh thần Nhật bản vào trong đồ án này, thường thì thiết kế nhà hàng Nhật rất dễ bị chìm đắm vào những motif: đèn đá, chữ thư pháp, sỏi đen, sỏi trắng…nhưng cái tinh thần “thủ công”, “thô mộc” và coi trọng chi tiết đã […]