Đóng

Cầu đường

Đại lộ Võ Văn Kiệt – sông Sài Gòn

Những công trình hạ tầng hiện đại của TP Hồ Chí Minh. Đại lộ Võ Văn Kiệt – hầm vượt sông Sài Gòn – Đại lộ Mai Chí Thọ Toàn tuyến đại lộ Võ Văn Kiệt – hầm vượt sông Sài Gòn – đại lộ Mai Chí Thọ (trước đây gọi là đại lộ Đông […]

Công trình cầu Hoàng Hoa Thám

Tên công trình: Cầu Hoàng Hoa Thám Dự án: Vị trí: Quận 1 – Quận Bình Thạnh (TP. Hồ Chí Minh) Tổng giá trị: 43.000.000.000 đồng Chủ đầu tư: Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 01 Nhà thầu: Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510 Đặc điểm công trình: Dầm bản […]