Đóng

Dự án, Điện mặt trời trên mái

Dự án Long An 2

  1. Vị Trí

-Lô 8A, đường Hải Sơn, Tân Đức(GĐ 1+2), xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An,.

  1. Quy mô

-Công suât: 997 KWp.

-Số lượng tâm pin Jinko 390W: 2556 tấm.

-Số lượng Inverter Sungrow : 9 cái.