Nhà máy điện mặt trời Xuân Thọ 1 và Xuân Thọ 2, Phú Yên

Dự án: Nhà máy điện mặt trời Xuân Thọ 1 và Nhà máy điện mặt trời Xuân Thọ 2 Địa điểm: xã Xuân Thọ 1 và xã Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Tổng công suất thiết kế 100 MWp, Sản lượng điện sản xuất khoảng 76,2 triệu kWh/năm. Diện tích […]